czwartek, 5 maja 2022

Dostosowanie baz do rozporządzeń z 2021r.


Informujemy, że zakończyliśmy proces dostosowania baz danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Olsztynie do zgodności ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r. W związku z tym zmianie uległa wizualizacja niektórych elementów mapy zasadniczej.