wtorek, 18 kwietnia 2023

Zmiana układu wysokościowego - PL-EVRF2007-NH - informacje


Zgodnie z z § 24 ust.1 rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych Informujemy, że na terenie powiatu olsztyńskiego trwają prace związane z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) poprzez realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz przeliczenie wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i obiektów baz danych przestrzennych.

Aktualizacja bazy danych osnów szczegółowych, przeliczenie rzędnych punktów w bazach danych GESUT i BDOT500 do obowiązującego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH planowane jest na przełom maja i czerwca 2023 r.

Będzie się to wiązało z czasowym, możliwie krótkim, wstrzymaniem przyjmowania opracowanych wyników pomiarów.  Wydane w tym czasie eksporty z baz nie będą mogły służyć do późniejszej aktualizacji baz danych PODGiK.

Po przeliczeniu wysokości do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH aktualizacja baz PODGiK o wyniki pomiarów geodezyjnych będzie możliwa tylko plikami zawierającymi przeliczone wysokości. (należy pobrać nowe dane dotyczące osnowy wysokościowej oraz nowe pliki do modyfikacji).

W związku z powyższym, proszę rozważyć możliwie szybkie zakończenie trwających prac geodezyjnych przed rozpoczęciem naszych prac dostosowujących bazy danych do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

O dokładnym harmonogramie planowanych prac poinformujemy w kolejnym wpisie.